Rok 2018

 • Wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie: robót budowlanych oraz sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) dla potrzeb inwestycji: Stacja Zatężania Kwasu Siarkowego dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi: roboty betonowe, roboty fundamentowe, wsporcze konstrukcje stalowe, przyłącza i sieci, które stanowią część robót dla inwestycji pt. „Budowa nowej stacji zmydlania na instalacji tlenku propylenu“ dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie: częściowych robót rozbiórkowych, robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) dla potrzeb inwestycji: „Rozbudowa instalacji elektrolizy membranowej o elektrolizery. Budowa komory transformatora i przebudowa hali elektrolizerów” dla PCC Rokita S. A.
 • Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni.
 • Wymiana stropu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół w Zawoni.
 • Modernizacja elektrofiltrów dla PGE GiEK S. A. Elektrownia Turów w Bogatyni
 • Remont części hali produkcyjnej oraz wymiana posadzki wraz z powłoką żywiczną dla ARCHIMEDES S. A.
 • Remont powierzchni biurowych dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.

Rok 2017

 • Przebudowa lokali w budynku Thespian dla Womak Holding S. A.
 • Budowa nowego zorganizowanego osiedla 16 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbudową sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej w Wołowie.
 • Modernizacja elektrofiltrów dla PGE GiEK S. A. Elektrownia Turów w Bogatyni.
 • Wykonanie prac branży budowlano-sanitarnej związanych z „Budynkiem stacji absorpcji chlorowodoru wraz z rozbiórką istniejącej rozdzielni elektrycznej, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektem sieci i przyłączy na terenie PCC Rokita S. A.
 • Prace budowlane ( konstrukcja + wykończenie ) w ramach przebudowy pomieszczeń mikserów dla Colgate-Palmolive Manufacturing Sp. z o. o.
 • Remont wraz z wymianą i wzmocnieniem konstrukcji świetlika budynku na trenie PCC Rokita S. A.
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku WFG na potrzeby biur i laboratoriów, wzmocnienie konstrukcji, wykonanie posadzki oraz zagospodarowanie terenu dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.

Rok 2016

 • Przebudowa fundamentów kompresora chloru w hali na wydziale CTP-1 dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie robót branży budowlanej w hali dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Budowa myjni autocystern i tank kontenerów, warsztatu oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą dla PCC Autochem Sp. z o. o.
 • Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na produkcyjno magazynową dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie prac żelbetowych oraz budowa hali namiotowej na terenie VITA Polymers Poland S. A.
 • Przebudowa fundamentu pod turbozespół na terenie PCC Rokita S.A.
 • Rozbudowa budynku dla potrzeb laboratorium wraz z budową instalacji elektrycznych, wod-kan i wentylacyjnych dla PCC Rokita S. A.
 • Budowa Piekarni Familijnej w Twardogórze.

Rok 2015

 • Wykonanie robót branży budowlanej na budowie Magazynu Alkoholi dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy i przebudowy zakładu produkcujnego PCC CP Kosmet Sp z o.o.
 • Rozbudowa i remont hali produkcyjnej z rampą przeładunkową dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Remont i przebudowa pomieszczeń w budynkach produkcji filmowej i telewizyjnej oraz budowa łącznika dla ATM Grupa S. A.
 • Przebudowa części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe dla Toya S. A.
 • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Ślęzie. Przebudowa i rozbudowa Zamku Topacz dla Topacz Investment Sp. z o. o.
 • Rozbudowa zespołu szkół – budowa sali gimnastycznej dla Fundacji Oświatowej „EKOLA” we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 56.

Rok 2014

 • Budowa budynku kuchni na terenie Zamku Topacz dla Topacz Investment Sp. z o. o. w Ślęzie.
 • Budowa budynku biurowo-technicznego dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej Ø 600 wraz z przyłączeniami dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego (UP-MCAA) na terenie PCC Rokita S.A.
 • Wykonanie budynków stacji transformatorów wraz z robotami towarzyszącymi, hala na wydziale Elektrolizy Membranowej na terenie PCC Rokita S. A.
 • Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie PCC Rokita S.A.
 • Wykonanie robót branży budowlanej w hali P6 dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Budowa osiedla mieszkaniowego w Wołowie przy ul. Jagodowej wraz zagospodarowaniem terenu, budową drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Rok 2013

 • Budowa trzech budynków w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej.
 • Kompleksowa budowa lokalu piekarni dla sieci BACK-FACTORY na Dworcu Głównym we Wrocławiu.
 • Elewacja kamienicy we Wrocławiu przy ul. Chrobrego/Paulińskiej dla MARAD.
 • Elewacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Ziemowita 11 dla BESTA Sp. z o. o.

Rok 2012

 • Budowa pięciu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej.
 • Budowa bazy magazynowej zbiornikowej substancji chemicznych dla WAL-MAR Sp. z o. o. w Brzegu Dolnym
 • Remont klatek schodowych w Spółdzielni Mieszkaniowej JEDYNKA we Wrocławiu przy ul. Środkowej dla GANT Development S. A.
 • Remont elewacji budynku restauracji McDonald w Głogowie dla SAVI Sp. z o. o.
 • Budowa stacji mieszania rokopoli przy bazie magazynowej na terenie PCC Rokita S. A. w Brzegu Dolnym.
 • Remont dachu i elewacji siedziby firmy RONDO POLSKA w Wołowie przy ul. Skłodowskiej.

Rok 2011

 • Budowa dwóch domów jednorodzinnych i przedszkola w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej. Inwestycja własna.
 • Elewacja budynku mieszkalnego-usługowego we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 17 (dla Budopol Wrocław).
 • Budowa budynku usługowo-mieszkalnego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej.
 • Budowa misy awaryjnej (z powłoką chemoodporną), zbiornika ścieków wytwórni polioli (z powłoką chemoodporną) oraz dróg i podjazdów do obsługi instalacji polieterów dla zadania „Rozbudowa bazy magazynowej Rokopoli w kompleksie KR dla wydziału RTP2 Kompleksu Rokopole” na terenie  PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (dla KotłoremSp. z o. o.).
 • Budowa tacy przeładunkowej (z powłoką chemoodporną) dla autocystern przy realizacji zadania „Przebudowa punktu załadowczego HCl na CTP-4) na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (dla Apakor-Rokita Sp. z o. o.)
 • Elewacja restauracji McDonald we Wrocławiu przy ul. Paprotnej (CH Marino).
 • Izolacja termiczna stropów, podciągów i ścian garaży na inwestycji „Odra Tower” we Wrocławiu (dla Budopol Wrocław).
 • Izolacja termiczna stropów, podciągów i ścian garaży we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 17 (dla Budopol Wrocław).
 • Budowa ściany oddzielenia pożarowego hali magazynowej dla ATM Grupa SA w Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy
 • Elewacja wentylowana budynku mieszkalnego „Ogrody Grabiszyńskie – II Etap” we Wrocławiu przy ul. Hallera (dla Cermag Construction).
 • Elewacja budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej (dla WPB Sp. z o. o.).

Rok 2010

 • Termomodernizacja budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej.
 • Budowa trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. B. Prusa. Inwestycja własna.
 • Przebudowa rampy załadunkowej w Piekarni Jul-Ka w Krynicznie.
 • Budowa magazynu wyrobów gotowych w Wołowie przy ul. Rawickiej.
 • Realizacja pierwszej w Polsce elewacji wentylowanej z zastosowaniem kleju. Obiekt: Hotel PURO, Wrocław ul. Włodkowica. Dzięki zastosowaniu tej technologii otrzymano wyjątkowo estetyczną powierzchnię bez widocznych mocowań.

Rok 2009

 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Wołowie przy ul Trzebnickiej. Inwestycja Własna.
 • Malowanie elewacji budynku mieszkalnego w Wołowie przy ul. Robotniczej.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wołowie przy Al. Niepodległości.
 • Budowa fundamentów transportera biomasy w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach.
 • Budowa budynku przesiewania biomasy w Elektrociepłowni Czechnica w Siechicach.
 • Wykonanie elewacji restauracji Mc Donald we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej.
 • Budowa budynku mieszkalnego z garażami W Krynicznie.
 • Rozbudowa Piekarni Jul-Ka w Krynicznire. Budowa nowej hali produkcyjnej wraz ze sklepem.
 • Rozbiórka i utylizacja chłodnicy (materiały zawierające azbest) w Brzegu Dolnym.

Rok 2008

 • Budowa osiedla składającego się z 13 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowe w Wołowie przy ul. Poziomkowej.