Inżynier budowy branży elektrycznej

Twój zakres obowiązków:

 • udział w realizacji zadań ofertowych, w tym: analiza dokumentacji przetargowej, przygotowywanie wycen, optymalizacja kosztów, zbieranie ofert, przygotowywanie tabel porównawczych, opracowywanie propozycji rozwiązań alternatywnych.
 • organizowanie i nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • organizowanie, rozliczanie i ocena pracy podległych pracowników i podwykonawców,
 • kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną,
 • koordynowanie zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie,
 • wykonywanie obmiaru i rozliczeń wykonywanych robót,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym,
 • prawo jazdy kat. B, mobilności na terenie głównie woj. dolnośląskiego,
 • gotowość do wyjazdów służbowych związanych z budowami realizowanymi przez spółkę,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i branży deweloperskiej,
 • praktyczna znajomość programu AutoCAD, MS. Project, Norma, Excel,
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i wielowątkowych zadań,
 • umiejętność i łatwość podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • współpraca z kierownikami projektów i kierownikami robót innych branż
 • wytrwałość i determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów, dokładność, rzetelność, samodzielność, silna motywacja, zaangażowanie.
 • sumienność i dobra organizacja pracy (swojej oraz podwykonawców).