Wybrane realizacje

Rok 2023

Aktualnie realizowane

 • Budowa stacji benzynowej SHELL w Zielonej Górze
 • Wykonanie fundamentów i posadzki hali dla PCC Apakor SP. z o. o.
 • Rozbudowa wanny ociekowej kwasowej w zakładzie Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o. w Świdnicy dla B&W Sp. z o. o.
 • Budynek rozdzielni elektrycznej dla PCC Rokita
 • Budowa myjni autocystern na terenie PCC Autochem

Zrealizowane

Rok 2023

 • Budowa stacji benzynowej SHELL w Myśliborzu
 • Budowa żelbetowej ściany oddzielenia pożarowego w zakładzie BASF Polska Sp. z o.o., ul. Innowacji 1 Święte koło Środy Śląskiej
 • Przebudowa kanalizacji technicznej w zakładzie Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o. w Świdnicy dla Takenaka Europe GmbH
 • Zabudowy poddasza GK budynku wielorodzinnego przy ul. Awicenny we Wrocławiu dla OPEX SA

Rok 2022

 • Rozbudowa zakładu THG Faza 3 b – Piekarnia w Magnicach dla Euroklimat Sp. z o. o.
 • Rozbudowa stacji do produkcji podchlorynu sodu w PCC Rokita SA
 • Remontu dachu części starej budynku D-6 (hala II) na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
 • Rozbudowa zakładu ARYZTA w Strzegomiu dla TAKENAKA
 • „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy ZSZ w Wołowie oraz przeprowadzenie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 • Modyfikacja układu chłodzenia na CTP-1 (G-45) dla PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
 • Wykonanie prac ziemnych na potrzeby budowy gazociągu i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu dla PCC Apakor Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym
 • Budowa „Zespół budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” w Rynku w Brzegu Dolnym
 • Dostawa materiałów i wykonanie wylewki betonowej zbrojonej torowiska w zakładzie Ceramiki NGK w Saint Ghislain, Belgia dlaTOYOTA TSUSHO EUROPE SA
 • Budowa stacji benzynowej SHELL w Jerzmanowej dla STACON
 • Budowa obiektu Biedronka w Jerzmanowej dla Cuprum Sp. z o. o.
 • Wykonanie posadzek żywicznych na podestach stalowych w zakładzie BASF Polska Sp. z o.o., ul. Innowacji 1 Święte koło Środy Śląskiej
 • Układanie płytek kamionkowych zaplecza gastronomicznego kantyny w zakładzie MERCEDES-BENZ Manufakcturing Poland w Jaworze dla Takenaka Europe GmbH
 • Zabudowy GK 13-tego piętra budynku biurowego Midpoint we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich dla SPS Budownictwo

Rok 2021

 • Przebudowa  i  adaptacja IV  piętra  budynku  Szpitala  D-40  z  przeznaczeniem  na  Oddział Gastroenterologii dla MCZ S.A. w Lubinie
 • „Naprawa misy betonowej (obiekt U-26) z płytek chemoodpornych na terenie PCC Rokita SA Kompleks Chlorowy Wydział CTP-1 w Brzegu Dolnym
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na: wykonaniu posadzki ze wszystkimi niezbędnymi pracami i projektem oraz wykonanie przejść przez dach dla podkonstrukcji pod zabezpieczenie czerpni  w Mercedes-Benz Manufacturing Poland dla Takenaka Europe GmbH sp. z o.o.
 • Wykonanie prac ppoż w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S. A. Oddział Elektrownia Opole dla SBB Energy S. A.
 • Budowa wiaty, budynku technicznego oraz modernizacja instalacji odwodnienia osadu na terenie zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego COLGATE-PALMOLIVE dla Takenaka Europe GmbH Poland Branch
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną przy ul. Sikorskiego 15 w Wołowie.
 • Wykonanie prac w branży budowlanej, konstrukcyjnej i instalacji sanaitarnych w ramach inwestycji pt. „Rozbudowa węzła oczyszczania odgazów na instalacji do produkcji siarczanowanych lub sulfonowanych S-1 w PCC Exol S.A.” w Brzegu Dolnym
 • Wykonanie doszczelnienia dachu istniejącego budynku laboratorium F-14 dla PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
 • Wykonanie prac polegających na: wykonaniu robót ziemnych i montażu kontenera rozdzielni elektrycznej R1, wykonaniu wypraw chemoodpornych na posadzce w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika ługu, montażu systemowego koryta odwadniającego oraz ułożeniu płytek argelithowych na żelbetowej tacy T-1 dla PCC Rokita S.A.
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na: wykonaniu posadzki ze wszystkimi niezbędnymi pracami oraz projektem, wykonanie kompletnej konstrukcji żelbetowej portierni w  SOPP Packing sp. z o.o. w Kamiennej Górze dla Takenaka Europe GmbH sp. z o.o.

Rok 2020

 • Wykonanie prac budowlanych dla potrzeb inwestycji pn. „Budowa bazy magazynowej wodoru” na terenie PCC MCAA Sp. z o. o.
 • Kompleksowe wykonanie obiektów T1-K04 i K05 na w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu dla Takenaka Europe GmbH Poland Branch.
 • Wykonanie prac ppoż w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S. A. Oddział Elektrownia Opole dla SBB Energy S. A.
 • Wykonanie prac w branży budowlanej i konstrukcyjnej w ramach inwestycji pt. „Budowa stacji odzysku ciepła na terenie PCC Rokita S. A. w Brzegu Dolnym”
 • Roboty odtworzeniowo-naprawcze konstrukcji wraz z przyłączami i sieciami zewnętrznymi , związane z awarią techniczną budynku przy ul. Złotoryjskiej 84 w Legnicy dla Miedziowego Centrum Zdowa S. A.

Rok 2019

 • Budowa instalacji pilotażowej do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC ROKITA S. A.
 • Realizacja lokalu Piekarni Familijnej w Oławie
 • Wykonanie sufitów podwieszanych w ramach inwestycji: „Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu w ramach zadania „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy” dla Inwestora: KGHM Polska Miedź S. A. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S. A.
 • Przebudowa budynku przetwarzania elektroodpadów na warsztaty mechaniczne w ramach prowadzonego projektu „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy” dla Inwestora: KGHM Polska Miedź S. A. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S. A.
 • Wykonanie prac budowlanych w lokalu Piekarni Familijnej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu
 • Wykonanie prac ppoż w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Wykonanie robót budowlanych w hali B4 dla Gerresheimer Bolesławiec S. A.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji w elektrofiltrach na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole dla Wallstein Rothemühle Sp. z o. o.
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczną przy ulicy Sikorskiego 12 i 12a w Wołowie
 • Kompleksowe wykonanie obiektów T0-K01, K02, K03 oraz T1-K04 i K05 w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu dla Takenaka Europe GmbH Poland Branch
 • Adaptacja pomieszczenia w hali T0 pod urządzenia testujące i miernicze w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu dla Takenaka Europe GmbH Poland Branch
 • Budowa śluzy GMP oraz podwyższenie sufitu pod stację Big Bag dla Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o. w Świdnicy. Zamawiający: Elemont sp. z o. o.
 • Budowa wiaty w zabudowie zagrodowej w Starym Dworze dla STALBUD S. C.
 • Wykonanie wanny ociekowej o powierzchni ponad 600m2 dla Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o. w Świdnicy. Zamawiający: Elemont sp. z o. o
 • Budowa hali wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Rawickiej 1 w Wołowie dla P.P. Rondo Waldemar Gołębiowski

Rok 2018

 • Wykonanie prac budowlano-montażowych dla potrzeb inwestycji: Stacja Zatężania Kwasu Siarkowego dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych dla potrzeb inwestycji: Budowa nowej stacji zmydlania na instalacji tlenku propylenu dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych dla potrzeb inwestycji: Rozbudowa instalacji elektrolizy membranowej o elektrolizery. Budowa komory transformatora i przebudowa hali elektrolizerów dla PCC Rokita S. A.
 • Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni.
 • Wymiana stropu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół w Zawoni.
 • Modernizacja elektrofiltrów dla PGE GiEK S. A. Elektrownia Turów w Bogatyni
 • Remont części hali produkcyjnej oraz wymiana posadzki wraz z powłoką żywiczną dla ARCHIMEDES S. A.
 • Remont powierzchni biurowych dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.

Rok 2017

 • Przebudowa powierzchni biurowych w budynku Thespian dla Womak Holding S. A.
 • Budowa kompletnego nowego zorganizowanego osiedla 16 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbudową sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej w Wołowie.
 • Modernizacja elektrofiltrów dla PGE GiEK S. A. Elektrownia Turów w Bogatyni.
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych i sieci sanitarnych dla potrzeb inwestycji: Budynek stacji absorpcji chlorowodoru wraz z rozbiórką istniejącej rozdzielni elektrycznej, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektem sieci i przyłączy na terenie PCC Rokita S. A.
 • Przebudowa pomieszczeń mikserów dla Colgate-Palmolive Manufacturing Sp. z o. o. Zamawiający: Elemont Sp. z o. o.
 • Remont wraz z wymianą i wzmocnieniem konstrukcji świetlika budynku na trenie PCC Rokita S. A.
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku WFG na potrzeby biur i laboratoriów, wzmocnienie konstrukcji, wykonanie posadzki oraz zagospodarowanie terenu dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.

Rok 2016

 • Przebudowa fundamentów kompresora chloru w hali na wydziale CTP-1 dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie robót branży budowlanej w hali dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Budowa myjni autocystern i tank kontenerów, warsztatu oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą dla PCC Autochem Sp. z o. o.
 • Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na produkcyjno magazynową dla PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie prac żelbetowych oraz budowa hali namiotowej na terenie VITA Polymers Poland S. A.
 • Przebudowa fundamentu pod turbozespół na terenie PCC Rokita S.A.
 • Rozbudowa budynku dla potrzeb laboratorium wraz z budową instalacji elektrycznych, wod-kan i wentylacyjnych dla PCC Rokita S. A.
 • Budowa Piekarni Familijnej w Twardogórze.

Rok 2015

 • Wykonanie robót branży budowlanej na budowie Magazynu Alkoholi dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy i przebudowy zakładu produkcyjnego PCC CP Kosmet Sp. z o.o.
 • Rozbudowa i remont hali produkcyjnej z rampą przeładunkową dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Remont i przebudowa pomieszczeń w budynkach produkcji filmowej i telewizyjnej oraz budowa łącznika dla ATM Grupa S. A.
 • Przebudowa części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe dla Toya S. A.
 • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Ślęzie. Przebudowa i rozbudowa Zamku Topacz dla Topacz Investment Sp. z o. o.
 • Rozbudowa zespołu szkół – budowa sali gimnastycznej dla Fundacji Oświatowej „EKOLA” we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 56.

Rok 2014

 • Budowa budynku kuchni na terenie Zamku Topacz dla Topacz Investment Sp. z o. o. w Ślęzie.
 • Budowa budynku biurowo-technicznego dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Przebudowa sieci wody pitnej, przemysłowej, przeciwpożarowej Ø 600 wraz z przyłączeniami dla Innowacyjnej Instalacji Produkcji Ultra Czystego Kwasu Monochlorooctowego (UP-MCAA) na terenie PCC Rokita S.A.
 • Wykonanie budynków stacji transformatorów wraz z robotami towarzyszącymi, hala na wydziale Elektrolizy Membranowej na terenie PCC Rokita S. A.
 • Wykonanie robót branży budowlanej w hali P6 dla PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
 • Budowa osiedla mieszkaniowego w Wołowie przy ul. Jagodowej wraz zagospodarowaniem terenu, budową drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Rok 2013

 • Budowa trzech budynków w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej.
 • Kompleksowa budowa lokalu piekarni dla sieci BACK-FACTORY na Dworcu Głównym we Wrocławiu.
 • Elewacja kamienicy we Wrocławiu przy ul. Chrobrego/Paulińskiej dla MARAD.
 • Elewacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Ziemowita 11 dla BESTA Sp. z o. o.

Rok 2012

 • Budowa pięciu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej.
 • Budowa bazy magazynowej zbiornikowej substancji chemicznych dla WAL-MAR Sp. z o. o. w Brzegu Dolnym
 • Remont klatek schodowych w Spółdzielni Mieszkaniowej JEDYNKA we Wrocławiu przy ul. Środkowej dla GANT Development S. A.
 • Remont elewacji budynku restauracji McDonald w Głogowie dla SAVI Sp. z o. o.
 • Budowa stacji mieszania rokopoli przy bazie magazynowej na terenie PCC Rokita S. A. w Brzegu Dolnym.
 • Remont dachu i elewacji siedziby firmy RONDO POLSKA w Wołowie przy ul. Skłodowskiej.

Rok 2011

 • Budowa dwóch domów jednorodzinnych i przedszkola w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Jagodowej. Inwestycja własna.
 • Elewacja budynku mieszkalnego-usługowego we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 17 (dla Budopol Wrocław).
 • Budowa budynku usługowo-mieszkalnego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej.
 • Budowa misy awaryjnej (z powłoką chemoodporną), zbiornika ścieków wytwórni polioli (z powłoką chemoodporną) oraz dróg i podjazdów do obsługi instalacji polieterów dla zadania „Rozbudowa bazy magazynowej Rokopoli w kompleksie KR dla wydziału RTP2 Kompleksu Rokopole” na terenie  PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (dla KotłoremSp. z o. o.).
 • Budowa tacy przeładunkowej (z powłoką chemoodporną) dla autocystern przy realizacji zadania „Przebudowa punktu załadowczego HCl na CTP-4) na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym (dla Apakor-Rokita Sp. z o. o.)
 • Elewacja restauracji McDonald we Wrocławiu przy ul. Paprotnej (CH Marino).
 • Izolacja termiczna stropów, podciągów i ścian garaży na inwestycji „Odra Tower” we Wrocławiu (dla Budopol Wrocław).
 • Izolacja termiczna stropów, podciągów i ścian garaży we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 17 (dla Budopol Wrocław).
 • Budowa ściany oddzielenia pożarowego hali magazynowej dla ATM Grupa SA w Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy
 • Elewacja wentylowana budynku mieszkalnego „Ogrody Grabiszyńskie – II Etap” we Wrocławiu przy ul. Hallera (dla Cermag Construction).
 • Elewacja budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej (dla WPB Sp. z o. o.).

Rok 2010

 • Termomodernizacja budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej.
 • Budowa trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. B. Prusa. Inwestycja własna.
 • Przebudowa rampy załadunkowej w Piekarni Jul-Ka w Krynicznie.
 • Budowa magazynu wyrobów gotowych w Wołowie przy ul. Rawickiej.
 • Realizacja pierwszej w Polsce elewacji wentylowanej z zastosowaniem kleju. Obiekt: Hotel PURO, Wrocław ul. Włodkowica. Dzięki zastosowaniu tej technologii otrzymano wyjątkowo estetyczną powierzchnię bez widocznych mocowań.

Rok 2009

 • Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Wołowie przy ul Trzebnickiej. Inwestycja Własna.
 • Malowanie elewacji budynku mieszkalnego w Wołowie przy ul. Robotniczej.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wołowie przy Al. Niepodległości.
 • Budowa fundamentów transportera biomasy w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach.
 • Budowa budynku przesiewania biomasy w Elektrociepłowni Czechnica w Siechicach.
 • Wykonanie elewacji restauracji Mc Donald we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej.
 • Budowa budynku mieszkalnego z garażami W Krynicznie.
 • Rozbudowa Piekarni Jul-Ka w Krynicznire. Budowa nowej hali produkcyjnej wraz ze sklepem.
 • Rozbiórka i utylizacja chłodnicy (materiały zawierające azbest) w Brzegu Dolnym.

Rok 2008

 • Budowa osiedla składającego się z 13 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Wołowie przy ul. Poziomkowej.