Murarz

Opis stanowiska:

 • wykonywanie murów nośnych,
 • wykonywanie ścianek działowych,
 • wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina, stropów gęsto żebrowych i sklepień łukowych,
 • wykonywaniem otworów okiennych i drzwiowych,
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
 • murowanie kanałów dymowych i wentylacyjnych,
 • wykonywanie schodów, łuków, filarów,
 • wykonywanie pomocniczych robót murarskich (przygotowanie zapraw, transport materiałów na stanowisko robocze itp.),
 • wykonywanie robót towarzyszących: prac izolacyjnych (przeciwwilgociowe, cieplne i akustyczne) w konstrukcjach ścian i fundamentów w budowanych lub remontowanych obiektach.

Wymagania:

 • osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać wykształcenie min. zawodowe o profilu budowlanym,
 • powinna posiadać kilkuletnie doświadczenie w tego typu pracy,
 • umiejętność odczytywania rysunków technicznych,
 • dobry stan zdrowia i nienaganna kondycja fizyczna,
 • sprawne posługiwanie się sprzętem i narzędziami,
 • znajomość rodzajów i jakości materiałów używanych do wykonania murów, ścianek, nadproży, stropów, kanałów wentylacyjnych i dymowych, przygotowania zapraw oraz wykonywania prac izolacyjnych
 • Istotne są również takie cechy osobowości jak:
 1. odpowiedzialność
 2. umiejętność pracy w zespole
 3. dokładność, rzetelność,
 4. zaangażowanie,
 5. cierpliwość, spostrzegawczość,
 6. wyobraźnia przestrzenna,
 7. zdolności manualne